VERKSAMHETSOMRÅDEN

Asyl- och migrationsrätt  

Jag agerar som offentligt biträde i samband med din asylansökan, ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd samt medborgarskap i Sverige.
I de flesta mål rörande migrationsrätt utser Migrationsverket ett offentligt biträde för den sökande. Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten. Förordnas inget offentligt biträde kan du anlita ett privat ombud.
För funderingar kring familj- och anhöriginvandring, avslag på ansökan om uppehållstillstånd eller befarar du avvisning, utvisning eller återkallelse av ditt uppehållstillstånd är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning per telefon.

Familjerätt 

Vi åtar oss uppdrag som privat ombud och god man i ärenden om fastställande/upphävande av faderskap, barns vårdnad, boende och umgänge.
                                                                                                                            

Socialrätt 

Lagen om vård av unga – är mål där barn blir omhändertagna av socialtjänsten, antingen då det påstås att föräldrarna brister eller för att den unge själv agerar på ett sätt som medför en påtaglig risk för den unge. Både vårdnadshavare och barn har rätt till egna offentliga biträden.

Jag åtar mig uppdrag som privat ombud i ärenden om omhändertagande på grund av misstänkt av omhändertagande av barn och ungdomar enligt LVU. 

Straffrätt

Jag åtar mig uppdrag som privat ombud för brottsoffer som blivit utsatta för exempelvis sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande m.m