Medling

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter.

Förutom att Saad Juristfirma åtar sig uppdrag som medlare av domstol i ärenden om vårdnad, boende och umgänge tar vi emot uppdrag direkt från enskilda personer. Det kan gälla parter som inte vill gå till domstol utan istället gemensamt använda sig av medling för att nå en samförståndslösning, främst i frågor om hur barnen ska ha det efter en separation eller skilsmässa.

Så arbetar vi vid medling.

Medling hos Saad Juristfirma innebär att vi gemensamt bokar in ca tre medlingssamtal under en fyraveckorsperiod. Samtalen har en på förhand given struktur då vi arbetar efter den så kallade konferensmetoden. Det gemensamt framtagna beslutet dokumenteras sedan i skriftlig form.
.