Välkommen till Saad Juristfirma

Vi erbjuder personlig, snabb och korrekt juridisk rådgivning. Mitt arbete präglas av sekretess och empati. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Saad Juristfirma

Saad Juristfirma är en  byrå belägen i Soft Center 3 i Ronneby och med ett filialkontor i Malmö. Vi åtar oss att vara offentligt biträde i asylärenden samt rättshjälpsbiträde i tvistemål, fordransmål och vårdnadsmål, Du kan anlita oss som privat ombud inom ett flertal rättsområden, däribland inom migrationsrätt, familjerätt, brottmål och socialrätt. 

Vi tillvaratar din rätt och dina intressen. Vi har erfarenhet och god kompetens. Genom ett särdeles stort engagemang erbjuder vi våra klienter ett personligt och professionellt bemötande. 

Vi talar arabiska  och svenska. 


Du hittar vårakontor här:

Soft Center 3, plan 1 , 372 38 Ronneby.
Östra Varvsgatan 4, vån 6 , 211 75 Malmö.


Du är välkommen att besöka oss!