Kort om mig

Jag har juridisk utbildning från mitt hemland motsvaranden en svensk kandidatexamen med rättsvetenskap som huvudområde. et ag har arbetat ca fem år på flera ställen i Sverige med juridiska arbetsuppgifter bland annat vid Domstolsverket, Åklagarmyndighet och Migrationsverket.